صفحه نخست
چهارشنبه, 30 عقرب 1397

 

 

حمله بر عالمان دینی که بیش از ۱۵۰ تن تلفات بجا ماند؛ واکنش‌های جهانی را همراه شده است

1TV Afghanistan © 2018