کورپاڼه

 

 

د افغان سولې په تړاو د امریکا د دفاع وزارت تازه موندنې

1TV Afghanistan © 2018