صفحه نخست

 

 

ثبات و همگرایی: اگر انتخابات به دور دوم کشانیده شود، صلاحیت‌های تیم حاکم محدود خواهد شد

1TV Afghanistan © 2019